IPC GROUP

Trụ sở : Tầng 15 – Tòa nhà CharmVit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 0243-556-9980
Fax: 0243-556-9981
Website: www.ipc-vietnam.com.vn

_______________________________________________________________________________

Phòng Kinh doanh:

Mr. Minh Anh (tiếng Anh – tiếng Việt) – 096 988 0094
Email: anh.nm@ipc-vietnam.com.vn

.

Mr. Minh Đức – 091 331 1185
Email: minhduc@ipc-vietnam.com.vn

.

Mr. Hữu Thành – 090 421 3636
Email: thanh.nh@ipc-vietnam.com.vn

.

Mr. Mạnh Cường – 091 461 3232
Email: cuong.qm@ipc-vietnam.com.vn

 

Mr. Viết Định – 094 208 8543
Email: dinh.tv@ipc-vietnam.com.vn